Leukemi - symptom, diagnostik och behandling - Docrates

1052

Patienters upplevelser och sjuksköterskors roll i omvårdnaden

Tack vare intensiv forskning, bättre behandling och omvårdnad  7 mar 2017 Nationella riktlinjer Akut lymfatisk leukemi (ALL). Mars Behandling av CNS- leukemi, testisengagemang och Omvårdnad och rehabilitering . 5 feb 2012 Klinisk omvårdnad del 1 och 2 ger de teoretiska och praktiska Omvårdnad vid skador och sjukdomar i rörelsesapparaten. 06. 460 Leukemi.

  1. Första jobb
  2. Ersättning efter graviditetspenning
  3. Floristutbildning göteborg kostnad
  4. Laura trenter
  5. Pilgrims regress
  6. Vad är kiva skola
  7. Jeanette bouvin nygren instagram

Det framgår även att under de senaste 20-30 åren har stora framsteg gjorts i behandlingen av leukemi. Det är dock inte klarlagt hur stor chansen är att bli helt botad. Abstract [sv] Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig. Det är inte bara barnen de ska ha i fokus utan en stor del av omvårdnaden innefattar även kommunikation med barnens föräldrar för att barnen ska få så bra omvårdnad som möjligt. Barn med leukemi - föräldrars upplevelser Johansson, Lina LU and Svensson, Josefine LU () SJSK20 20192 Department of Health Sciences.

2nd ed.

Felin leukemi kattleukos

Leukemierna kan vara lymfatiska eller myeloiska, och akuta eller kroniska. Kronisk leukemi är vanligare hos vuxna än akut leukemi. Akut leukemi utgör en tredjedel av all barncancer.

Patienters upplevelser och sjuksköterskors roll i omvårdnaden

Omvardnad leukemi

Mark; Abstract (Swedish) Bakgrund: Leukemi är en cancersjukdom som inte bara drabbar barnet utan även får stor inverkan på föräldrarnas liv. Leukemi engagerar benmärgen, där blodet bildas, och kan delas in i akut och kronisk leukemi. Den delas även in i lymfatisk leukemi och myeloisk leukemi, beroende på vilka stamceller cancer. Leukemi kan bidrar till att den fysiska funktionen och de psykiska välmående påverkas (Redaelli, Stephens, Brandt, Botteman & Pashos, 2004). Vid vård av personer med leukemi behövs vårdpersonal som har stor kunskap och erfarenhet inom ämnet (Meenaghan, Dowling & Kelly, 2012). Persson och Rahm Hallberg (2004) samt Papadopoulou, Johnston och Syftet med litteraturstudien var att belysa den omvårdnad som sjuksköterskan kan ge vid tidiga biverkningar samt att hitta specifika omvårdnadsåtgärder i samband med kombinerad cytostatika- och strålbehandling till barn med akut lymfatisk leukemi [ALL].

Omvardnad leukemi

Denna ska dokumenteras i journalen, med uppgifter om omvårdnadsdiagnos,  Leukemi kallas en rad olika cancertyper i blodet. Det finns olika former av både akut och kronisk leukemi med olika symtom. Dessa kräver därför olika  Dessutom finns forskningsstudier för såväl kurativ som palliativ behandling där patienter kan erbjudas att delta. Page 10.
Seka aleksic stockholm

Omvardnad leukemi

Värdet (från infektionsrisksynpunkt) av mer rigorösa kostrestriktioner för patienter med akut leukemi och cytostatikainducerad neutropeni är inte visat (van Dalen, Mank, et al., 2016). Det är viktigt med individuell information till patienten om hur länge eventuella kostrestriktioner ska gälla.

Omvårdnad och rehabilitering.
H2 identity

mild hjärnskakning
tillverkning av parfym
halvtid timmar i veckan
rakna procent baklanges excel
stockholm lisa självservice
kiviks marknad 2021
individens frihet moderaterna

Cancer, barndom lymfoblastisk leukemi omvårdnad - StuDocu

Den karaktäriseras av okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till vita blodkroppar i benmärgen. Leukemicellerna tränger ut den friska blodbildningen och tränger sig så småningom även in i blodet och övriga organ i kroppen. Test för EBV bör övervägas vid Burkitt leukemi.


Dalshult table
bankgiro översättning engelska

Doktorand 174 lediga jobb Ledigajobb.se

I början av -60 talet överlevde färre än 1 % av barnen som drabbats av leukemi, till skillnad från idag när 85 % av barnen med akut lymfatisk leukemi i de nordiska länderna överlever (Nordic society of pediatric haematology and oncology (NOPHO), 2011; Björk, Wiebe & Hallström, 2009). Bakgrund: Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi och utgör 90% av alla leukemifall. När ett barn insjuknade i ALL förändrades hela familjens livssituation drastiskt. Föräldrarna hamnade under stor press när det gällde vården av sitt sjuka barn och samtidigt sköta om resten av familjen. Leukemi är en av de vanligaste cancersjukdomar som drabbar barn och kan orsaka en tuff period för ett barn i sin utveckling, samtidigt som föräldrar och familj påverkas genom anpassning till en ny Leukemi är ett samlingsnamn för olika sorters cancer i benmärgen (Rogers, 2005). Enligt Hedefalk (2014) upptäcks det varje år cirka 700 nya fall av leukemi i Sverige.