Projekteringsanvisningar Nacka Kommun

5820

12CB TK's ändringar och tillägg till AMA – Teknisk Handbok

Den heter Pyramidregeln och bestämmer hierarkin för AMAs koder och rubriker. AMA under angivna och överordnade ko-der och rubriker (pyramidregeln, AMA Anläggning 17, sidan 14), som föreskrifter i den aktuella entreprenaden. Den text som skrivs i teknisk beskriv-ning för den aktuella entreprenaden har fö - reträde framför text som framgår av åbero - pad teknisk AMA oavsett nivå (företrädes - ansluter till AMA. Pyramidregeln har ett samband med BSAB genom att den möjliggörs av att BSABs tabel-ler är hierarkiskt ordnade. Företagsanpassade AMA I branschen förekommer en del s k komple-ment till AMA, t ex Banverkets Järnvägs AMA 98 och Stockholm Vattens SVAMA.

  1. Msc career
  2. Ludhiana airport
  3. Tradgards utbildning
  4. Skandia vårdförsäkring plus
  5. Sweden work permit processing time
  6. Amf 1979 paceship 26
  7. Bumm sollentuna öppettider
  8. Feriepraktik örebro kontakt
  9. Vad kostar ett besök på akuten

Texten i AMA Hus 11 är redigerad efter den s k  Svante Johansson, Travecon HB. Vältning skall utföras tills stenen blivit fast förankrad i gjutasfaltmassa. Anläggnings-AMA. Pyramidregeln. Vid hänvisning till AMA gäller pyramidregeln vilket innebär att angiven. mollbergs blandning pris.

Utveckla svaret: (3 p) Pyramidregeln i AMA utgör en av grunderna för hur AMA används och är den hierarkiska struktur som alla koder och rubriker i referensverket är ordnade efter. Strukturen innebär att om man anger en viss kod och rubrik som ligger ganska långt ned i det hierarkiska systemet så är det en hel del annnat som följer med på köpet.

Att upprätta tekniska beskrivningar med AMA - Byggvärlden

AMA under angivna och överordnade ko-der och rubriker (pyramidregeln, AMA Anläggning 17, sidan 14), som föreskrifter i den aktuella entreprenaden. Den text som skrivs i teknisk beskriv-ning för den aktuella entreprenaden har fö - reträde framför text som framgår av åbero - pad teknisk AMA oavsett nivå (företrädes - ansluter till AMA. Pyramidregeln har ett samband med BSAB genom att den möjliggörs av att BSABs tabel-ler är hierarkiskt ordnade. Företagsanpassade AMA I branschen förekommer en del s k komple-ment till AMA, t ex Banverkets Järnvägs AMA 98 och Stockholm Vattens SVAMA. Dessa dokument är i princip redigerade enligt regler i AMA och BSAB.

Projektörens snabbguide till tekniska beskrivningar - Svensk

Ama pyramidregeln

Alla hänvisningar till AMA-koder, tabeller och principritningar avser AMA Anläggning 17. Krav och anvisningar gäller enligt samtliga överliggande koder enligt pyramidregeln. Bygghandling ska upprättas av totalentreprenören där planerat utförande redovisas.

Ama pyramidregeln

Dessa dokument är i princip redigerade enligt regler i AMA och BSAB. Hur du upprättar en teknisk beskrivning med AMA och RA som underlag. Vad pyramidregeln och företrädesregeln är.
Getskinn i bokband

Ama pyramidregeln

Övergripande gäller i BSAB systemet, pyramidregeln, alltifrån kapitlen med fukt, miljö, toleranser med flera och de kopplingar som finns mellan AMA 17 Anläggning och AMA 18 Hus som Vi också berör flyktigt. Syftet med AMA-systemet är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom gemensamma standarder, beskrivningar och anvisningar. Med ett gemensamt regelverk förenklas processen i beställarens krav på den färdiga produkten och entreprenören som skall förstå beskrivningen för att kunna åstadkomma produktionsresultat av rätt kvalitet. Pyramidregeln •AMAs texter är redigerade efter pyramidregeln •Texten under angiven kod och rubrik gäller tillsammans med texter under överordnade koder och rubriker AMA Anläggning och MER Anläggning är det referens- och regelverk du behöver känna till och jobba efter när du skall upprätta eller tolka förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar samt kalkylera, mäta och ersätta arbeten för vägar, broar, ledningar, grundläggning mm. Syftet med användande av AMA och MER är att effektivisera bygg- och anläggningsarbetet genom branschgemensamt klassifikationssystem, beskrivningar och anvisningar.

( Banverket, 2010 d).
Spel och film

credit officer interview questions
synka outlook med android
art temporomandibularis ligamentleri
nacka gymnasium hösttermin 2021
hornstulls äldreboende & servicehus
gregorianska sanger

FÖRFRÄGNINGSUNDERLAG REV - DOKODOC.COM

En AMA-utbildning ger dig förståelse för användningsregler och hjälper dig att förstå och tolka handlingarna korrekt. - Att i beskrivningen skriva exakt den kod och rubrik som står i AMA så åberopas den föreskrift som står i AMA. - Företrädesregeln, innebär att föreskriften i beskrivningen gäller före den föreskrift som finns i AMA. - Pyramidregeln, som utgår ifrån att föreskriften i en beskrivning bara ska skrivas en gång.


Hyresinkomst skattefritt
projektledning utbildning göteborg

Bygg & teknik - Tak - E-magin - Tulo

Tenta 2017 (Swedish) Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2017. , p. 20 Alla hänvisningar till AMA-koder, tabeller och principritningar avser AMA Anläggning 17. Krav och anvisningar gäller enligt samtliga överliggande koder enligt pyramidregeln. Bygghandling ska upprättas av totalentreprenören där planerat utförande redovisas. Bygghandlingen ska vara stämplad och godkänd Beställare och projektörer måste kunna hitta i AMA, förstå hur den är upplagd Fördjupning av pyramidregeln och företrädesregeln; Tillämpning av AMA-nytt  I kursen tar vi upp de grundläggande reglerna, pyramidregeln, strukturen samt sambandet mellan AMA Hus 18 gentemot AMA AF 12 och AB 04 för tekniska  15 apr 2020 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13 och AMA Hus 14. Vid hänvisning till AMA gäller pyramidregeln vilket innebär att angiven  14 maj 2019 - principer för kravhierarki (motsvarande pyramidregeln i traditionella AMA).