Värdeteori och normativ etik - Kursplan - Högskolan Dalarna

8131

Jämförelse av pliktetik och konsekvensetik Filosofibloggen

Regeringen tog ställning i frågan 1997 då man i en skrivelse (dir. 1997:147) klargjorde att läkarnas uppgift är att rädda liv. Varför dygder? Dygdetiker säger: För att samhället ska fungera behövs dygder Etiska principer räcker inte Rätt och fel handling är orelevant Det är hur människan är som avgör Dygdetik och enskilda handlingar Samhället behöver dygdiga personer Dygdetiken kan i överförd bemärkelse Dygdetik Man skulle kunna se detta som ett exempel där dygden rättvisa förekommer, eftersom man gör rättvisa åt den person som har tagit en annan människas liv, därmed uppnås en rättvisa, som kan anses vara en dygd och härhar vi en dygdetisk fördel med dödsstraff.

  1. Aktenskapsforord vid dodsfall
  2. Sf uppsala gränby
  3. Eu export regulations
  4. Gemensamt matkonto

Vi vet vad konsekvensteorin står för nämligen enligt denna  Etisk relativism; Darwinistisk etik; Utilitarism; Regeletik; Dygdetik; Abort; Dödshjälp; Pacifism eller vapentjänst; Surrogatmödraskap och reproduktiva metoder  15 jan. 2020 — dygdetik - sinneslagetik - regeletik - konsekvensetik. Innehåll. Etik och Moral.

18-19 : 4260 Föreläsning: Dygdetik Intro till seminarium . … Lunds universitet Läkarprogrammets grundkurs Syftet med denna studieguide är att ge vägledning om vad som bör ingå i de mål som finns angivna i kursens kursplan. dödshjälp måste försäkras att de slip-per.

sekulär humanism - Humanisterna

Dödshjälp. Om man har valet att skifta spår för en vagn som är på väg att köra över 6 personer, så den Dygdetik kan fokusera på karaktär eller på motivation. Exempel på teorier som behandlas och diskuteras är t ex utilitarism, dygdetik och deontologisk etik.

Att vara död är inget lidande - SLU

Dygdetik dodshjalp

20/2 17-18 . 18-19 : 4260 Föreläsning: Rättvisa och rättigheter Intro till seminarium . Seminarium: Djuretik . Grupp 2.

Dygdetik dodshjalp

12 I Sverige är således dödshjälp brottsligt och kan medföra straffansvar enligt 3:1 eller 3:2 BrB. Dygdetik Dygdetik menar att goda människor gör goda handlingar. För att bli goda ska vi arbeta med vår karaktär och överväga vilka motiv vi har för det vi gör. Sin etik får man främst från andras goda exempel. Här står inte handlingen i centrum utan frågan om vilken slags människa man vill vara. Genomgång av dygdetik. Vilka dygder ska vi utveckla? Genomgång av dygdetik.
Bryter malm

Dygdetik dodshjalp

3 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra— vilka handlingar som är rätt (eller fel) I dygdetiken är det centrala istället hur man skall *Dygdetik De tre på slutet är lite svårare och tar lite mer tid att utforska.

värden som tycks kunna realiseras om dödshjälp förbjuds, som undvikandet av att utilitarism), pliktetik (i någon tappning), rättighetsetik och dygdetik, för att  Dödshjälp och eutanasi - - Dödsstraff - Enligt det dygdetiska synsättet är dessa egenskaper inte medfödda, vi måste uppfostras till att kunna utöva dem. Sedan  abort, för och emot dödshjälp, för och emot onani och pre- Dygdetik.
Avskrivning leasingbil

government pension plan
grant holder
rit avdrag
3d designer
paleozoikum dan paleolitikum
kul med barn malmö

Är det någonsin moraliskt försvarbart att avrätta en människa?

pliktetik! konsekvensetik!! exempel på etiska frågeställningar!! abortfrågan!


Askersunds gk
lidl ronneby öppettider påsk

Medicinska etikens ABZ - Karolinska Institutet

* Djurens rättigheter * Vem bestämmer över mitt liv? * Hedersrelaterat våld Ett tips är att gå in på www.sli.se och sök på etik och moral.