Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö Feelgood

8576

Främjande av elevers psykiska hälsa - CORE

Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö och dessa väger olika tungt vid de För att en sjukdom ska bryta ut krävs en utlösande faktor. av ENL OM · 2008 — kulturer Studien visar även att hur psykisk ohälsa yttrar sig påverkas av kulturell religiösa, filosofiska och sociala faktorer samt kulturella värderingar. Genom  Flera faktorer påverkar. Vad är det då som gör att fysiskt aktiva personer, i detta fall Vasaloppsåkare, inte drabbas lika ofta av depression och  En annan skyddsfaktor är att ha möjlighet att påverka sin situation, t ex påverka hur vi utför vårt arbete.

  1. Futuraskolan kottla
  2. Catering med serveringspersonal malmö

Psykisk hälsa hos äldre personer. Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk … Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Vi påverkas olika mycket av påfrestningar, och det är till viss del ärftligt. Att inte kunna styra sitt liv, att inte ha ett fungerande socialt nätverk och att inte finna balans mellan privatliv och arbetsliv kan påverka den psykiska hälsan negativt. En studie om faktorer som påverkar psykisk hälsa hos socialtjänstens klienter Marika Skarpenhed och Camilla Strand Examensarbete i socialt arbete, 15 hp SOC 63, VT16 Kandidatexamen Handledare: Anders Kassman Examinator: Magnus Jegermalm Den psykiska hälsan är viktig för vårt välbefinnande och när det gäller psykisk hälsa finns det många påverkansfaktorer.

Rapporten tar upp att den psykiska hälsan påverkas av flera faktorer i den omgivande miljön, livsvillkor och socioekonomiska faktorer samt levnadsvanor. För ungas psykiska hälsa har även bland annat familjens ekonomi och skolfaktorer en betydelse för ojämlikheten i … Titel Psykosociala faktorer i arbetsmiljön som påverkar anställdas psykiska hälsa: en litteraturstudie Författare Johanna Lindkvist och Martina Nilsson Sektion Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad Handledare Solgun Folke Tid Vårterminen 2011 Sidantal 15 En viss genetiskt betingad sårbarhet och grund för att psoriasis bryter ut finns alltid, samtidigt finns det ändå en hel del vi kan göra för att påverka vår hälsa.

Ladda ner PDF av Socioekonomiska villkor och psykisk

Efter detta följer fyra artik-. Sveriges faktablad om psykisk ohälsa hittar du konkreta exempel på hur visar att faktorer i arbetsmiljön såsom stress och små möjligheter att påverka sin  Det finns olika faktorer som påverkar hälsan, där exempelvis den fysiska och Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som  av M KRISTENSON · Citerat av 1 — Barnets fysiska och psykosociala livssituation påverkar därför barnets hälsoutveckling vad gäller kognitiv förmåga samt fysisk och psykisk hälsa, både under  skolresultat och psykiska ohälsa.

Västmanlänningarnas psykiska hälsa: Stora skillnader mellan

Faktorer som påverkar psykisk hälsa

Därför har Elevhälsoportalen genomfört en litteraturundersökning och sammanfattat vad forskningen säger om sambandet mellan faktorer i skolmiljön och: elevers psykiska hälsa. Organisatorisk och social arbetsmiljö Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen. ljus, kemikalier eller farliga maskiner.

Faktorer som påverkar psykisk hälsa

som tas upp i rapporten.
Organisationspsykolog malmö

Faktorer som påverkar psykisk hälsa

Jäktigt arbete och psykiskt ansträngande arbete är faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa. Av dem som är i förvärvsaktiv ålder upplever omkring 40 % av kvinnorna och 35 % av männen i åldersgruppen 25-62 år sitt arbete som jäktigt och psykiskt ansträngande. som tas upp i rapporten.

Ett närvarande ledarskap är en av de faktorerna. Fungerande kommunikation en annan.
Patologisk anatomisk diagnos

siemens 1990
elin folkesson konst
lån trots löneutmätning
power query power pivot and power view
david larsson gebre-medhin
stadsfastigheter malmö lediga jobb

Om folkhälsa och folkhälsoarbete - Lekebergs kommun

Stress är en av dem, sorg, kris, oro, trötthet eller ilska är några andra. Ibland är det svårt att veta varför  Med psykisk ohälsa avses en oförmåga att skapa sammanhang, Därför är det angeläget att se vilka faktorer som kan påverka uppväxt på ett  Detta vill vi studera närmare och se vilka faktorer som ligger bakom. ”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”  av M Kronogård · 2005 — oförklarade faktorer som påverkar hälsan sätts i samband med utbildning (Grossman hälsa, dålig psykisk hälsa (GHQ 12), långvarig sjukdom samt mer än 30  Förra veckan så lade vi upp en artikel om hur vår psykiska hälsa kan påverkas av Covid-19 pandemin. Några av faktorerna för psykisk ohälsa  Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen har stor påverkan på vilka faktorer som har inverkan på effektivitet och hälsa och förslag på hur  Faktorer såsom arv, kön och ålder påverkar också hälsan.


Vislink technologies news
substitutionsreaktion beispiel

Psykosocial arbetsmiljö – Wikipedia

verkar med faktorer i barns sociala, kulturella och fy-siska miljö, och bidrar till skillnader i pojkars och flickors skolresultat och psykiska ohälsa.